AMSTERDAM - Het vierogenprincipe, een van de belangrijkste aanbevelingen van de commissie-Gunning, is nog niet op alle kinderdagverblijven ingevoerd.

Dat heeft Gjalt Jellesma, voorzitter van de Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang (Boink) gezegd.

Het vierogenprincipe houdt in dat medewerkers van kinderdagverblijven nooit alleen op een groep mogen staan. ''Maar in de praktijk is dat niet altijd praktisch haalbaar, vooral niet in de kleinere kinderdagverblijven'', volgens Jellesma.

Woensdag is het een jaar geleden dat de zedenzaak rond Robert M. aan het licht kwam. Naar aanleiding van die zaak deed de commissie-Gunning een aantal aanbevelingen, waaronder die van het vierogenprincipe.

Collegialiteit

Nog belangrijker dan dit principe is volgens Jellesma de manier waarop crèchepersoneel met elkaar omgaat. ''Vaak is er sprake van verkeerde collegialiteit. Dat je collega iets doet waar je je twijfels bij hebt, maar dat je daar niets over zegt.

Die cultuur moet helemaal anders. Maar daar is een hele grote professionaliseringsslag voor nodig'', denkt Jellesma. ''Twijfels moeten geuit kunnen worden en dat moet niet leiden tot ruzie. Tegen een collega zeggen dat je twijfelt aan zijn of haar gedrag, is nogal wat. Maar toch moet je dat kunnen doen.''

Onvoldoende middelen

Het grootste deel van de bedrijven in de kinderopvang is volgens Boink bezig met het doorvoeren van de maatregelen van de commissie-Gunning. ''Maar 20 procent van de kinderdagverblijven deugt nog steeds niet. Gemeenten hebben nog steeds niet voldoende wettelijke middelen om in te grijpen'', klaagt Jellesma.

''In de horeca zijn strenge regels. Als je je daar niet aan houdt, wordt je tent gesloten. Dat zou ook zo moeten zijn in de kinderopvang.''

Jellesma benadrukt dat als alles op orde is, kinderdagverblijven over het algemeen een veiliger plek zijn dan thuis. ''Want het meeste misbruik vindt nog steeds thuis plaats. Het is wel zo dat kinderdagverblijven, net als sportclubs en jeugdverenigingen, mensen aantrekken als Robert M.''

Daarom is het volgens hem van groot belang dat de wervings- en selectieprocedures van personeel in de kinderopvang goed op orde zijn.