LEEUWARDEN - Drinkwaterbedrijf Vitens maakt zich grote zorgen over de toenemende vervuiling van grondwater als gevolg van mest. Vooral de waterwingebieden op de hoge zandgronden zijn kwetsbaar.

Dat schrijft Vitens aan staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw).

Het drinkwaterbedrijf moet al winputten verplaatsen, dieper grondwater winnen en waterzuiveringen uitbreiden. In Nederland wordt 60 procent van het kraanwater gewonnen uit grondwater.

Het mestbeleid van het kabinet zorgt volgens Vitens (5,4 miljoen aansluitingen) voor een verdere toename van de vervuiling en daardoor zullen de zuiveringskosten toenemen.

Verzuring

De toename van de waterhardheid, verzuring en verhoogde sulfaat- en zware metalengehalten leiden tot meer kosten.

De maatregelen om dat tegen te gaan kosten nu al 15 miljoen euro extra. ''De kosten worden natuurlijk doorberekend aan de klant. Die is uiteindelijk de dupe'', aldus een woordvoerder.

Kwetsbare gebieden

Vitens wint in vijf provincies op zo'n 100 plekken grondwater. De meest kwetsbare gebieden liggen in de Achterhoek en Twente, vanwege een combinatie van zandgronden en landbouwactiviteiten.

Volgens het drinkwaterbedrijf worden de mestnormen over een veel te groot gebied berekend. ''Daardoor worden lokale overschrijdingen 'weggemiddeld''', aldus Vitens.

Ook is het nieuwe mestbeleid te veel gericht op de landbouw. ''Er ontbreekt een goede vertaling wat het betekent voor de kwaliteit van het grondwater.''