LELYSTAD - De scheepvaart op de Geldersche IJssel ondervindt vrijdagmorgen hinder doordat een te zwaarbeladen schip ter hoogte van het Overijsselse Olst aan de grond is gelopen.

De rivier was urenlang gestremd, maar sinds 09.30 uur kunnen schepen weer beurtelings stroomop- en stroomafwaarts varen onder begeleiding van medewerkers van Rijkswaterstaat.

De binnenvaarttanker is geladen met 1000 ton benzine. Het schip is naar de kant gesleept en wordt leeggepompt.

De tanker is volgens Rijkswaterstaat vastgelopen door de extreem lage waterstand. Hoe het kon dat de schipper daar geen rekening mee heeft gehouden, wordt nog uitgezocht.

Lage waterstanden

Binnenvaartschepen varen al weken met minimale lading wegens de lage waterstanden in de grote rivieren. Daardoor is het er extra druk.

Aan weerszijden van het ongeval op de Geldersche IJssel ligt een lange file aan schepen te wachten om door te mogen varen.

NAP

De waterstand in de Rijn bij Lobith blijft schommelen rond de 6.90 meter boven NAP. Deze bijzonder lage waterstand werd alleen in 2003 ook bereikt. De komende dagen komt er niet veel verandering in, maar Rijkswaterstaat voorziet voor volgende week een stijging naar 7.00 meter boven NAP.

Dat is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die gaat vallen in het stroomgebied van de Rijn in Duitsland.