DEN HAAG - Met extra geld wil minister Schippers (Volksgezondheid) voorkomen dat patiënten straks vaker naar de spoedeisende hulp van ziekenhuizen gaan, terwijl de hulp goedkoper kan via huisartsen.

De huisartsen hebben eerder in een slepend conflict met de minister gewaarschuwd dat patiënten vaker naar het ziekenhuis zullen sturen.

Het conflict draait om 112 miljoen euro aan te veel gedeclareerde kosten die Schippers bij de huisartsen wil terughalen.

Een woordvoerder van de minister bevestigde vrijdag een bericht in De Telegraaf dat de VVD-bewindsvrouw hen een handreiking zal doen tijdens een bijeenkomst van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in Den Haag.

Spil

Schippers beschouwt de huisartsen als ''de spil waar de zorg om draait''. Daarom maakt ze in 2012 en 2013 extra geld vrij om via een startsubsidie of bonus de samenwerking tussen huisartsenposten en de spoedeisende hulp te stimuleren.

Om hoeveel geld het precies gaat, staat nog niet vast. Dat hangt volgens de woordvoerder af van overleg met de LHV.

Overschrijding

De minister houdt wel vast aan het terughalen van de overschrijding van 112 miljoen euro, maar zij wil deze operatie minder pijnlijk maken door de lasten meer te verdelen.

Zo zal de overschrijding niet alleen verrekend worden met het inschrijftarief; de vergoeding die huisartsen per patiënt krijgen. Maar bijvoorbeeld ook over het tarief per consult.

Scherper

Verder is het de bedoeling dat een behoorlijk deel van de overschrijding, ongeveer 30 miljoen euro, wordt teruggehaald via verzekeraars. Dit zou mogelijk zijn als verzekeraars ''nog scherper en selectiever op kwaliteit'' zorg inkopen bij huisartsen.

De LHV zei vrijdagochtend nog niet te kunnen reageren. De huisartsen willen de voorstellen eerst bestuderen.