UTRECHT - De regels voor de overgang van scholieren met een diploma vmbo-theoretische leerweg (vmbo-tl) naar 4 havo worden een stuk eenduidiger.

Tot nu toe konden scholen nog zelf bepalen welke regels ze precies hanteerden voor deze overgang. Daar komt nu verandering in. Dat heeft de algemene ledenvergadering van de VO-raad donderdag besloten.

Vanaf volgend schooljaar mogen havo-scholen geen hoger gemiddeld cijfer eisen dan 6,8 van leerlingen die de overstap willen maken. Daarnaast verdwijnt het doubleerverbod.

Dat hield in dat havo-leerlingen die afkomstig waren van de vmbo-tl, niet mochten blijven zitten, ongeacht hun cijfers. ‘Gewone’ havo-leerlingen mochten dat wel.

Eenduidige afspraken

Naast deze twee algemene regels, is het de bedoeling dat scholen die opereren in dezelfde regio eenduidige afspraken maken met elkaar en daarover duidelijk communiceren met ouders.

Op die manier moet voor iedereen duidelijk zijn welke vereisten er precies zijn voor de overgang van vmbo-tl naar 4 havo.

Overstap

De vernieuwde toelatingscode is opgesteld door de VO-raad en de scholen. Scholierenorganisatie LAKS heeft hierbij geadviseerd.

Ieder jaar gaan er ongeveer 9000 leerlingen na het behalen van hun vmbo-tl diploma naar het havo. Duizend leerlingen willen die overstap ook maken, maar mogen dat niet omdat ze niet aan de eisen voldoen.