LUXEMBURG - Nederland discrimineert omdat de wet bepaalt dat alleen Nederlanders tot notaris mogen worden benoemd. Dat druist in tegen de regels van vrije vestiging in de Europese Unie.

Dat stelde het Europese Hof van Justitie in Luxemburg donderdag. Het hof deelt daarmee het standpunt van de Europese Commissie. Dit dagelijks bestuur van de EU wil dat Nederland de wet aanpast.

Volgens het hof is het niet nodig dat notarissen de nationaliteit hebben van het land waarin zij werken. Zij nemen immers nauwelijks deel aan het uitoefenen van het openbaar gezag.

Het vorige kabinet stelde al voor dat buitenlanders ook notaris kunnen worden.

Uitspraken

De Tweede Kamer ging daar vier jaar geleden al mee akkoord, maar de Eerste Kamer wilde eerste wachten op uitspraken van het Europese Hof in zaken tegen andere landen.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat de Eerste kamer nu inlichten over de uitspraak, de Senaat kan zich dan over het vervolg kan beraden.