BRUSSEL - Nederland behoort tot de beste Europese landen wat betreft de verkeersveiligheid voor jongeren. Samen met Zwitserland en Zweden telt Nederland relatief de minste jonge verkeersdoden.

Dat stelt een onafhankelijke Europese organisatie die zich inzet voor de verkeersveiligheid, de ETSC.

De organisatie publiceerde dinsdag haar bevindingen over het aantal jonge verkeersdoden in verhouding tot het aantal jonge inwoners.

De afgelopen tien jaar kwamen 140.000 personen tussen de 15 en 30 jaar om op de Europese wegen, vooral jonge mannen. Jongeren behoren tot de risicogroepen die het grootste gevaar lopen in het verkeer te verongelukken.