AMSTERDAM - Het Pieter Baan Centrum, waar Robert M. 7 weken verbleef, concludeert dat de hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak verminderd toerekeningsvatbaar is en dat de kans zeer groot is dat hij zich opnieuw aan kinderen zal vergrijpen.

Hij moet worden opgenomen in een tbs-kliniek, luidt het advies. Dat bleek vrijdag op de regiezitting in de rechtbank in Amsterdam.

M. is volgens de onderzoekers pedofiel en hyperseksueel en behoeft dwangverpleging. ''Tevens zijn er aanwijzingen voor een persoonlijkheidsproblematiek, met name voor narcistische trekken'', citeerde de officier van justitie de bevindingen van het Pieter Baan Centrum (PBC).

Richard van O.

Het PBC concludeert bovendien dat Richard van O., medeverdachte in de Amsterdamse zedenzaak, aan een persoonlijkheidsstoornis leidt. Voor het plegen van ontuchtige handelingen bij een 15-jarig kind en het bezit van grote hoeveelheden kinderporno wordt Van O. enigszins verminderd toerekeningsvatbaar geacht.

Voor het faciliteren van zijn echtgenoot Robert M. wordt Van O. verminderd toerekeningsvatbaar geacht. De onderzoekers zien geen noodzaak voor klinische opname van de verdachte.

Herhaling

Wel achten ze het gevaar van herhaling groot. Niet wat betreft het medeplegen van kindermisbruik, maar wel als het gaat om het verzamelen van kinderporno. Van O. vergoelijkt zijn gedrag rond het bezit van kinderporno, zei de officier van justitie.

Het openbaar ministerie zet vraagtekens bij sommige conclusies van het Pieter Baan Centrum en vraagt de rechtbank deskundigen te benoemen om ze aan een forensische analyse te onderwerpen. Van O. ontkent een aantal beschuldigingen uit de tenlastelegging.

Twijfel

De advocaat van M. trekt de conclusies van het PBC over zijn cliënt in twijfel, omdat M. weigerde mee te werken aan de psychologische en psychiatrische onderzoeken. Advocaat Tjalling van der Goot pleitte voor het benoemen van deskundigen die het rapport en de werkwijze van het PBC tegen het licht kunnen houden.

Het Openbaar Ministerie zei dat het vaker voorkomt dat verdachten niet willen meewerken, maar verzet zich niet tegen de benoeming van specialisten.

Advocaat Richard Korver verzocht namens de ouders van de slachtoffers om kopieën van het rapport, omdat de slachtoffers later bij het verwerken van hun trauma zullen willen weten wat de dader mankeerde.

Het OM respecteert deze wens van de ouders en stelt voor alleen de conclusies en het advies van het PBC in een afschrift aan de ouders te verstrekken. Volgens het OM geeft dit antwoord op de belangrijkste vragen die bij de ouders leven. De advocaten van M. verzetten zich hiertegen, omdat de PBC-rapportage zeer privacygevoelige informatie bevat.

Rechtszaak

De rechtbank in Amsterdam begint op maandag 12 maart met de inhoudelijke behandeling van de Amsterdamse zedenzaak. De strafzaak tegen Robert M. zal een aantal weken in beslag nemen, kondigde de rechter vrijdag aan tijdens de regiezitting.

Wekelijks zal de rechtbank drie zittingsdagen uittrekken om het uitgebreide dossier te behandelen. Een deel van de zaak wordt naar verwachting achter gesloten deuren behandeld, op verzoek van de ouders en het OM.

De aanklager pleitte er vrijdag tevens voor de ouders van de slachtoffer spreekrecht te geven. De rechtbank doet op 15 december uitspraak over deze punten.

Alles over de Amsterdamse zedenzaak

Regiezitting Robert M.