AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt Robert M. (28), hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak, voor het misbruik van 52 jongens en 15 meisjes.

Dit zei de officier van justitie vrijdag op de regiezitting in de rechtbank in Amsterdam. Hier kwam de definitieve tenlastelegging aan de orde, omdat het onderzoek nu is afgerond.

Van een van de kinderen maakte M. bijna 2000 foto's en 138 videobeelden tijdens het misbruik. De officier las een expliciete opsomming voor van de seksuele handelingen waarvan M. wordt beschuldigd.

M. zou 32 kinderen hebben misbruikt voor het vervaardigen van kinderpornografisch foto- en filmmateriaal. In totaal vervaardigde de kinderoppasser volgens justitie 6000 kinderpornografische foto's van de kinderen die aan zijn zorg waren toevertrouwd.

Twee mannen

Het OM verdenkt M. er tevens van met twee mannen te hebben gehandeld, waarvan vier kinderen slachtoffer zijn geworden. Alle betrokken ouders zijn persoonlijk door het OM geïnformeerd.

Tjalling van der Goot, advocaat van M., verzette zich tijdens de zitting fel tegen het gunnen van spreekrecht aan de ouders van de slachtoffers tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak in maart volgend jaar.

Van der Goot vroeg ook om een nader onderzoek naar de gedragsdeskundige rapportages die zijn opgesteld door het Pieter Baan Centrum (PBC), waar de verdachte 7 weken verbleef.

Toerekeningsvatbaar

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag in hoeverre M. toerekeningsvatbaar is voor zijn daden. Maar aangezien M. grotendeels weigerde medewerking te verlenen aan het PBC-onderzoek, zet zijn raadsman vraagtekens bij de wetenschappelijke waarde van de werkwijze en de conclusies.

Immers, de psychiater en de psycholoog die M. observeerden, hebben nauwelijks informatie van M. zelf verkregen. Onafhankelijke derden zouden de methode moeten beoordelen, meent de verdediging.

Van der Goot verzet zich ook tegen het verstrekken van het PBC-rapport of delen daaruit aan de ouders, omdat het zeer privacygevoelige informatie bevat over M. In maart horen ze volgens hem van de rechter wel een globale samenvating.

Alles over de Amsterdamse zedenzaak