UTRECHT - Gemeenten kunnen een grotere rol spelen bij het verminderen van het alcoholgebruik onder jongeren.

Dat stellen de jeugdinspectiediensten, verenigd in het Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ), donderdag.

Het ITJ deed onderzoek in vier gemeenten en stelde vast dat daar onvoldoende zicht is op de grote groep jongeren die regelmatig drinkt.

De inspectie deed onderzoek in Enschede, Rijssen-Holten, Helmond en Gemert-Bakel. In al deze gemeenten zijn weliswaar initiatieven om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen, maar die helpen te weinig om het drankprobleem echt aan te pakken.

Regierol

Wat ontbreekt in de gemeenten is een stevige regierol van de gemeente, stelt het ITJ.

Er is vaak wel samenwerking tussen hulpverlenende instanties, maar de afstemming met bijvoorbeeld alcoholverstrekkers, zoals supermarkten, horeca en sportkantines, leidt te weinig tot concrete afspraken.

Ook vindt de jeugdinspectie dat jongeren en ouders meer betrokken moeten worden bij het beleid. Dit kan bijvoorbeeld via het onderwijs of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast bepleit het ITJ het verhogen van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop tot 18 jaar.