DEN HAAG - Voor de studies rechten, psychologie en bedrijfseconomie wordt een landelijke numerus fixus ingevoerd.

Dat wil zeggen dat slechts een beperkt aantal studenten wordt toegelaten tot een opleiding. De numerus fixus gaat in vanaf het collegejaar 2013/2014.

Een woordvoerster van de vereniging van universiteiten VSNU heeft donderdag een bericht van de Leidse universiteitskrant Mare hierover bevestigd.

Reden voor de numerus fixus is dat de universiteiten de kwaliteit van het onderwijs binnen deze populaire studies willen waarborgen. Hoeveel mensen toegelaten worden tot de opleidingen en hoeveel mensen naar verwachting buiten de boot vallen, is nog niet bekend.

Ook zijn er nog geen concrete afspraken gemaakt over hoe de selectie van de studenten zal plaatsvinden.

Cijfers

Volgens de laatste cijfers van de VSNU zijn iets meer dan 28.000 studenten ingeschreven aan een opleiding rechten en studeren bijna 39.000 mensen economie. Hoeveel van hen precies bedrijfseconomie studeren, kon de VSNU niet zeggen.

Er bestaat al een landelijke numerus fixus voor een aantal opleidingen, zoals bijvoorbeeld geneeskunde en tandheelkunde.