EEMSMOND - Een onderzoek moet uitwijzen of bruinvissen en zeehonden de wateren rond de Eemshaven verlaten door de herrie als gevolg van de scheepvaart en de bouw- en baggerwerkzaamheden.

Dat meldde een woordvoerder van Groningen Seaports, de beheerder van de Eemshaven, woensdag.

De resultaten zullen worden gebruikt door bedrijven in de Eemshaven die voor hun activiteiten een natuurvergunning nodig hebben van de provincie Groningen.

In de wateren rond de Eemshaven zijn twee sensoren geplaatst die 14 weken lang het geluid van het bouw- en scheepvaartverkeer registreert.

Het onderzoek is een aanvulling op een experiment dat onderzoeksbureau Imares uit Wageningen vier jaar geleden uitvoerde. Deze proef wees uit dat de toename van de werkzaamheden nadelig uitpakte voor zeezoogdieren.

Aan het geluidsonderzoek doen naast de provincie Groningen ook grote bedrijven als Nuon en RWE mee. Het experiment zal 14 weken duren en kost 100.000 euro.