MAASTRICHT - De gemeenteraad van Maastricht heeft dinsdag een motie aangenomen waarin wordt gepleit voor landelijke invoering van de wietpas.

Ook moet Maastricht niet opdraaien voor de kosten van de invoering van de wietpas. Bovendien zou de gemeente extra agenten moeten krijgen om de verwachte toename van de overlast te bestrijden.

De gemeenteraad is tegen de wietpas, maar als die er toch komt, dan wil de raad die niet al per 1 januari, maar later en in heel Nederland in één keer. De raad wil niet dat Maastricht een proeftuin wordt voor de pas.

Het kabinet is van plan om de wietpas per 1 januari verplicht te stellen in de drie zuidelijke provincies. De rest van het land moet een jaar later volgen.

Maastricht vreest dat coffeeshops de gemeente aansprakelijk stellen voor de inkomstenderving. Volgens voorzitster Manon Fokke van de PvdA-raadsfractie wil minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) dit soort kosten op de gemeenten afwentelen.