AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat oud-directeur van kinderdagverblijf 't Hofnarretje, Albert Drent, niet vervolgen. Dat heeft het dinsdag bekendgemaakt.

Volgens justitie is Drent niet betrokken geweest bij het seksueel misbruik door Robert M., medewerker van het kinderdagverblijf.

Hij heeft hier niet van geweten, aldus het OM. Ook is hij vanuit zijn voormalige functie niet strafrechtelijk verantwoordelijk.

''Het misbruik door Robert M. was zo specifiek en persoonsgebonden dat dit niet aan derden kan worden toegerekend.''

Medeplichtig

Enkele ouders hadden aangifte gedaan tegen Drent, omdat ze hem mogelijk medeplichtig achtten aan het misbruik. De oud-directeur was geen verdachte.

Het OM heeft uitgebreid onderzoek gedaan nadat de omvangrijke zedenzaak vorig jaar december aan het licht was gekomen.

Gebrekkig

Justitie meent wel dat de bedrijfsvoering van 't Hofnarretje zeer te wensen overliet. ''Mede door de wijze van bedrijfsvoering heeft Robert M. volgens zijn eigen verklaring de mogelijkheden gehad vele kinderen voor een langere tijd seksueel te misbruiken.''

Deze gebrekkige werkwijze kan er volgens het OM niet toe leiden dat Drent schuldig kan worden bevonden aan betrokkenheid bij seksueel misbruik. M. heeft bovendien bij kinderdagverblijven die er een strakker beleid op na hielden ook mogelijkheden gevonden om zijn slag te slaan.

Het onderzoek heeft verder vermoedens van het plegen van valsheid in geschrifte door de oud-directeur naar boven gebracht. Hier kijkt het OM nog naar. ''Er zijn aanwijzingen dat hij zogeheten kindlijsten in strijd met de waarheid heeft gewijzigd'', aldus het OM. 't Hofnarretje verstrekte deze lijsten aan de GGD tijdens controles.

Onbegrip

Het merendeel van de ouders dat aangifte heeft gedaan tegen Drent begrijpt niet dat het OM hem niet gaat vervolgen. Dat staat dinsdag in een verklaring op de website van hun advocaat Richard Korver.

''Wat hen betreft is de onderbouwing van dit besluit grotendeels een uitgewerkte herhaling van het standpunt dat het Openbaar Ministerie reeds voordat de aangifte werd gedaan, heeft ingenomen.'' Ze zijn volgens Korver dan ook niet verbaasd over deze beslissing.

De advocaat schrijft verder dat een deel van zijn cliënten het gevoel bekruipt dat er van meet af aan geen deugdelijk onderzoek is gedaan naar de rol van de werkgever van Robert M. Zo is voor veel ouders volgens hem niet duidelijk of Drent als getuige of verdachte is verhoord.

''Evenmin is duidelijk of justitie computers of andere bescheiden van de ex-directeur in beslag heeft genomen.''

Aanvechten

Korver onderzoekt op verzoek van de ouders of hij het besluit van het OM kan aanvechten bij het gerechtshof. Uit de toelichting van het OM blijkt volgens hem dat de ex-directeur de beschuldigingen tijdens het verhoor heeft tegengesproken.

''Dat viel wat cliënten betreft ook te verwachten. Uit de verklaring van het OM wordt niet duidelijk op welke wijze de ex-directeur bij zijn ontkenningen geconfronteerd is met tegenindicaties voor zijn stellingen hieromtrent.''

M. werkte 2 jaar op 't Hofnarretje, dat meerdere vestigingen in Amsterdam heeft. Het kinderdagverblijf bestaat nog steeds en heet inmiddels Vlinderheuvel. M. heeft bekend dat hij tientallen kinderen heeft misbruikt.

Lees alles over de zedenzaak in Amsterdam