ZOETERMEER - Vakbond Abvakabo FNV denkt over hardere acties in het stadsvervoer, als de politiek zich ongevoelig toont voor de aangekondigde staking van komende zondag.

Het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zou zomaar twee dagen achterelkaar plat gelegd kunnen worden, ook tijdens de spitsuren.

Dat zei vakbondsman Eric Vermeulen vrijdag.

Abvakabo is fel gekant tegen de aangekondigde bezuinigingen in het stadsvervoer. Ook de verplichte aanbestedingen zijn tegen het zere been van de vakbond. Sinds begin dit jaar voert de FNV-bond de acties in het stadsvervoer langzaam op.

Demonstreren

Afgelopen voorjaar werden metro's, trams en bussen voor enkele uren stilgezet. Later werd er bij toerbeurt 24 uur lang gestaakt in de drie grote steden.

Zondag ligt het stadsvervoer in de drie grote steden tegelijkertijd plat en demonstreren medewerkers van vervoerders HTM, GVB en RET bij het Centraal Station in Amsterdam.

Banen

Volgens de vakbond dreigt door de miljoenenbezuiniging 40 procent van het ov in de steden te verdwijnen, evenals 3000 van de 7500 banen bij het stadsvervoer. Ook vreest de bond dat de veiligheid in het geding komt.

''We zien met angst en beven tegemoet dat er minder controles kunnen worden uitgevoerd. Nu al neemt het geweld toe’’, zei Vermeulen.

Daarnaast is de vakbond bang dat de vervoersbedrijven door de verplichte aanbestedingen in handen komen van nieuwe eigenaren die slechtere arbeidsvoorwaarden hanteren en lagere lonen uitbetalen.

Uitstelt

Abvakabo wil dat minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) de verplichte aanbesteding voorlopig met een half jaar uitstelt, zodat de bond de tijd krijgt om een plan uit te werken om de werkgelegenheid en kwaliteit van het ov zoveel mogelijk in stand te houden.

Gesprekken die de partijen hierover eerder met elkaar voerden, leverden voor de vakbond echter geen bevredigend resultaat op.

Schultz

Ieder is vrij om te staken, maar Schultz zou liever zien dat er iets anders verzonnen wordt dan het platleggen van het openbaar vervoer.

''Je hebt de mensen er mee, want die willen sinterklaasinkopen doen'', aldus Schultz vrijdag na afloop van de ministerraad. ''Ik zou zeggen: verzin wat anders.''

Volgens Schultz zijn de stadsregio's de precieze plannen voor het openbaar vervoer aan het uitwerken. Ze is ook niet van plan de verplichte aanbesteding nog eens uit te stellen.