AMSTERDAM – De lokale samenleving, zoals burgemeesters, vluchtelingenorganisatie en kerken moeten bij het advies over uitgeprocedeerde asielzoekers betrokken worden.

Dat staat in een nota dat de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken begin december presenteert.

Een woordvoerder van de ACVZ heeft dinsdag een bericht daarover van de NOS bevestigd. Bij de afweging of iemand mag blijven moet volgens de commissie meer worden gekeken naar de bijdrage die hij of zij levert aan de lokale gemeenschap.

Het zou bijvoorbeeld gaan om gevallen zoals de Angolese asielzoeker Mauro Manuel. Hij woont al de helft van zijn leven in Nederland en is op allerlei manieren verbonden geraakt met de lokale gemeenschap.

'Schrijnende gevallen'

De IND heeft al een speciale commissie voor ‘schrijnende gevallen’. Het is een mogelijkheid dat hier voortaan ook burgemeesters, kerken en vluchtelingenorganisaties in gaan meepraten, stellen de opstellers van de nota. Verder wil de ACVZ voor de officiële publicatie nog niet op het advies ingaan.

Minister Gert Leers (Immigratie) had de adviescommissie begin van het jaar gevraagd te kijken naar verblijfsmogelijkheden voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

De aanleiding voor het voorstel is een situatie in Duitsland. Daar bestaat sinds de jaren negentig de zogenoemde Härtefallkommission, een 'commissie moeilijke gevallen', waar naast ambtenaren en immigratiediensten ook kerken, vluchtelingenorganisaties, sociale diensten en een arts lid van zijn.