KATWIJK AAN ZEE - Over de Hersteld Hervormde dominee Vlietstra uit Katwijk aan Zee is maandag ophef ontstaan omdat hij in een nieuwsbrief van de kerk citaten aanhaalt over het kastijden van ongehoorzame kinderen.

PvdA-Kamerlid Khadija Arib heeft Kamervragen gesteld over de kwestie. De dominee roept volgens haar op tot mishandeling van kinderen.

Vlietstra zegt echter dat hij nooit en te nimmer heeft gesuggereerd dat ouders hun kinderen moeten slaan of anderszins lijfstraffen. Hij zegt dat hij slechts een vertaling uit 1978 van Jacobus Koelman citeert en daar geen enkele conclusie aan verbindt.

''Van enigerlei suggestie tot het aanzetten tot lijfstraffen of tot kindermishandeling in welke vorm ook distantieer ik mij ten enenmale'', schrijft hij maandag in een verklaring aan het Reformatorisch Dagblad.

Pligten

Volgens de dominee wordt in de nieuwsbrief van de Hersteld Hervormde Gemeente al jaren regelmatig uit Koelmans vertaalde werk 'De pligten der ouders' geciteerd.

Het oorspronkelijke werk, De Pligten der ouders in Kinderen voor God op te voeden werd geschreven in de zeventiende eeuw door Jacobus Koelman. Vlietstra noemt het werk ''beslist nog niet uit de tijd'', maar ''zelfs zeer lezenswaardig''.

In de nieuwsbrief is er helemaal geen sprake van advies, aldus de predikant. In de brief beschrijft de dominee de aanwijzingen van Koelman aan ouders hoe zij hun kinderen in godsdienst moeten onderwijzen van hun zesde tot hun twaalfde jaar.

Kastijding

De predikant schrijft onder meer: ''Hij toont welke zonden de ouders hun kinderen bijzonder moeten afleren en hoe: door onderwijzing, bestraffing en kastijding''.

''Kastijden betekent niet: er op los timmeren'', aldus de dominee in een toelichting. Volgens de predikant gaat het om een terechtwijzing.

''Bij de één is een oogopslag genoeg, de ander heeft iets anders nodig. Het is geen populair standpunt misschien, maar ik schaam mij er niet voor.'' Over Koelmans boekje zegt hij: ''Het is in liefde geschreven.''