AMSTERDAM - Peter la S., kroongetuige in het Amsterdamse liquidatieproces Passage, heeft maandag een omvangrijk eisenpakket op tafel gelegd om zijn eigen verdediging te kunnen voeren.

Vrijdag hield zijn advocaat Jan Peter van Schaik er mee op, omdat La S. niet verder wilde met een raadsman die in zijn ogen aan banden wordt gelegd door het Openbaar Ministerie.

La S. wil zonder raadsman verder, maar niet zonder voorzieningen. Zo eiste hij een fonds om zijn verdediging te kunnen bekostigen en een juridisch assistent.

Ook wenst hij beschikking over een volledig dossier op papier en drie maanden inleestijd.

Hoger beroep

De kroongetuige kondigde maandag aan dat hij hoe dan ook in hoger beroep gaat, ongeacht de uitkomst van het proces in zijn eigen zaak. ''Dit wordt een levenswerk voor mij. Ik dacht er in 5 jaar vanaf te zijn, maar ik ben over 15 jaar nog bezig.''

La S. noemde de rechtbank bij herhaling vooringenomen, tot ongenoegen van voorzitter Frits Lauwaars.Het stoppen met zijn advocaat vorige week hield rechtstreeks verband met het feit dat de rechtbank verzoeken van La S. en Van Schaik afwees om zijn zaak van die van de overige verdachten in Passage af te splitsen en achter gesloten deuren te behandelen.

Eigen zaak

Op die manier hoopte La S. zonder al te veel beperkingen zijn eigen zaak te kunnen laten bepleiten. De beperkingen schuilen in het voor La S. geldende verbod om over getuigenbescherming te spreken. Op zijn beurt zegt La S. daaraan niet te ontkomen, wil hij zijn zaak in volle omvang kunnen verdedigen.

De rechtbank is bepaald niet gerust op de ontstane situatie en heeft La S. geadviseerd zijn besluit zonder raadsman verder te gaan te heroverwegen. Het Openbaar Ministerie zei maandag met advocaat Van Schaik in overleg te willen treden om te bezien of er nog mogelijkheden zijn hem in de rechtszaal, aan de zijde van La S., te laten terugkeren.