KATWIJK - Ouders moeten een 'zondig' kind slaan. Die boodschap verkondigt dominee A. Vlietstra van de Hersteld Hervormde Kerk in Katwijk, meldt het Leidsch Dagblad.

Vlietstra baseert zich op teksten uit de zeventiende eeuw, die volgens hem ''beslist nog niet uit de tijd zijn''. Als een kind zondigt, is kastijding een noodzakelijk antwoord.

Als de ouders dat niet doen, gaan ze in tegen de wil van God, is zijn mening.

Gekastijd

De dominee geeft zijn opdracht in de Hervormde Nieuwsbrief, nadat hij een Katwijks echtpaar feliciteert met de geboorte van hun vijfde kind. Het blijft voor hem niet bij een tik. Een ouder kind moet zwaarder lichamelijk worden bestraft als het zondigt. Halstarrige kinderen moeten zelfs ''scherp gekastijd" worden. ''Een zware misdaad en gruwel moet niet zacht worden bestraft."

Het Nederlands Jeugdinstituut, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de stichting Defence for Children beoordelen het advies volgens het Leidsch Dagblad als onacceptabel, schadelijk en strafbaar.

Geciteerd

De predikant zegt in het Reformatorisch Dagblad dat het Leidsch Dagblad een citaat uit het verband heeft gerukt. Vlietstra benadrukt er in de kerkbode van de kerk in Katwijk "slechts is geciteerd" uit werk van voormalig predikant Jacobus Koelman (1632 - 1695).

"Aan de citaten heb ik geen enkele conclusie verbonden", vertelt de dominee. "Bovendien, wie de woorden van Koelman in het verband leest, ziet dat hij spreekt in liefde. Van enigerlei suggestie tot het aanzetten tot lijfstraffen of tot kindermishandeling in welke vorm ook distantieer ik mij ten enenmale."