HILVERSUM - De Verenigingsraad van de VARA is vrijdag akkoord gegaan met een fusie met BNN. Dat heeft de omroep bekendgemaakt.

De Verenigingsraad is het hoogste orgaan binnen de VARA. De omroep gaat nu de plannen verder uitwerken.

Zo moet er nog worden bepaald wat voor vorm de nieuwe fusieomroep krijgt, waar deze zich gaat vestigen en wat voor gevolgen dat voor de werknemers van de VARA en BNN heeft.

Deze plannen moeten er in het voorjaar van 2012 liggen. De ledenraad van BNN stemde vorige week al in met het verder praten over de fusie. Het bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) presenteerde onlangs een fusieplan waarin de KRO samengaat met de NCRV, de TROS met de AVRO en de VARA met BNN. De EO, Omroep MAX en de VPRO blijven als aparte omroepen bestaan.

Plannen

Alle betrokken omroepen moeten de komende tijd de plannen aan hun ledenraden voorleggen. Voor eind november moeten zij hun besluiten kenbaar maken aan de minister. Het is de bedoeling dat het nieuwe omroepmodel in 2016 is ingevoerd.

Om de kosten van de publieke omroep in te perken, eist minister Marja van Bijsterveldt (Media) dat het bestel wordt teruggebracht van 21 naar acht omroepen. Ze heeft de NPO tot half november de tijd gegeven om met een eigen voorstel te komen. Mochten de omroepen er niet samen uitkomen, dan legt de minister gedwongen fusies op.

Zelfstandig

De NOS en NTR, die geen leden hebben, blijven zelfstandig. De zogenoemde aspirant-omroepen WNL en PowNed mogen aansluiting zoeken bij één van de fusieomroepen zodra ze zijn toegelaten tot het bestel.