UTRECHT - Ruim 18.000 middelbare scholieren die dit jaar hun eindexamen hebben gehaald, zouden zijn gezakt als de strengere exameneisen al waren ingevoerd. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerde berekening van de koepelorganisatie VO-raad.

Op bijna alle niveaus zou het aantal gezakte scholieren zijn verdubbeld. De nieuwe exameneisen worden de komende jaren ingevoerd.

Volgens de nieuwe regels moet iedereen die nu examen doet, om te kunnen slagen een gemiddeld centraalexamencijfer halen van 5,5 of hoger. Leerlingen op havo en vwo mogen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één 5 hebben.

Volgens de herberekening zouden in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo 12,75 procent van de leerlingen zakken, terwijl er eerder nog geen 5 procent zakten.

Op vmbo-kader en op het vmbo-t gaat zo’n 17 procent zakken volgens de herberekening. Op het havo stijgt het aantal gezakten van 14,6 procent naar 24,6 procent en op het vwo van ruim 10 procent naar zo’n een op de vijf leerlingen.

Tempo

De VO-raad geeft aan niet tegen de strengere eisen te zijn, maar wel tegen het tempo waarin die worden doorgevoerd en de druk die op docenten komen te liggen.

''De opeenstapeling van verschillende maatregelen en het hoge tempo waarin de veranderingen worden doorgevoerd, zorgt ervoor dat de lat voor een grote groep eenvoudigweg te hoog komt te liggen’’’, aldus de koepelorganisatie.

Minister Marja van Bijsterveldt (onderwijs) laat in een reactie weten dat de verscherping van de exameneisen moet zorgen voor meer vertrouwen in de waarde van het diploma.

Volgens haar zijn de nieuwe eisen al 3 jaar bekend en hebben de meeste scholen hun programma er al op aangepast. ''De boodschap richting álle leerlingen op de scholen moet zijn: vanaf dit examenjaar echt een tandje erbij.”

VVD

VVD’er Ton Elias noemt de cijfers van de VO-raad ''verontrustend’’. ''Ze vormen echter geen reden het beleid te herzien. Dat er fikse aantallen leerlingen dreigen te zakken, is een duidelijk signaal aan de scholen om te zorgen dat het onderwijs voldoet aan het gestelde niveau’’,aldus Elias.

''Wel moeten leerlingen beter weten waar ze aan toe zijn en dus beter geïnformeerd worden.’’ Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) liet onlangs nog weten dat scholieren geen idee hebben wat er voor veranderingen op stapel staan.