MAASTRICHT - Oud-leerling Bert Smeets van voormalig katholiek jongensinternaat Bleijerheide in Kerkrade heeft de rechtbank in Maastricht gevraagd om een voorlopig getuigenverhoor tegen een voormalig broeder van het internaat.

Dat maakte Smeets zondag bekend. Volgens hem heeft de broeder hem als kind stelselmatig en excessief mishandeld.

Het verhoor moet uiteindelijk leiden tot een civiele procedure tegen de broeders van Bleijerheide die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan geweld en misbruik.

Verdoving

Smeets kwam in 1961 als 10-jarige naar het internaat en zat daar tot 1964. Hij wil via het verhoor ook aan de weet komen wie hem als kind onder verdoving seksueel heeft misbruikt.

Verder moet het verhoor duidelijk maken tot welke congregatie de broeders van Bleijerheide behoren.

Volgens Smeets weigert een congregatie die daarvoor in aanmerking zou komen uitsluitsel te geven, om op die manier schadeclaims te voorkomen.

Machtsmisbruik

Smeets beschuldigt het internaat ook van machtsmisbruik waardoor het fysiek en psychisch geweld en seksueel misbruik mogelijk gemaakt werden.

De weg van het getuigenverhoor wordt gezocht omdat de commissie Deetman zich vooral op seksueel misbruik en niet op geweld richt, aldus Smeets.

Aankloppen bij het nieuwe meldpunt voor seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk, voorheen Hulp en Recht, vindt Smeets te gemakkelijk. ''Ik wil dat dit in de openbaarheid wordt behandeld, zodat iedereen ervan weet''