PHILIPSBURG - Koningin Beatrix heeft zondag op Sint Maarten lovend gesproken over de vooruitgang die is geboekt op de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen sinds de nieuwe staatkundige verhoudingen vorig jaar oktober van kracht werden.

Zij deed dat in een gesprek met de media aan het slot van haar rondreis langs Aruba en de vijf eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen.

Maar het was ook goed dat tijdens het bezoek tevens de problemen aan de orde werden gesteld. Daarvoor moest aandacht zijn, aldus de koningin, die op Saba, Bonaire en St Eustatius petities kreeg aangeboden.

Dat er problemen zijn, vond ze logisch gezien het tempo van de veranderingen. Ook prins Willem-Alexander en prinses Máxima benadrukten de positieve ontwikkelingen op de zes eilanden.

Dankbaar

De koningin zei dankbaar te zijn voor de warmte en het enthousiasme waarmee ze de afgelopen tien dagen in Caribisch Nederland, een naam waaraan ze moest wennen, en op Aruba, Curaçao en Sint Maarten was ontvangen.

Het was nu een goed moment om te kijken en te horen hoe het loopt na het opheffen van de Nederlandse Antillen op 10-10-2010.

Dat heeft ook voor elk van de eilanden verschillend uitgepakt. Het is snel gegaan, het vraagt gewenning, maar het is ongelooflijk hoe veel goeds in korte tijd tot stand is gekomen, aldus koningin Beatrix. Ze wees in het bijzonder op het onderwijs en de gezondheidszorg.

Positieve bijdrage

Volgens minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) levert het koninklijk bezoek een positieve bijdrage aan de relatie tussen Nederland en de zes Caribische eilanden in het Koninkrijk. Dat zei hij zondagmorgen kort voor terugkeer naar Nederland met koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Máxima.

Er zijn weliswaar meningsverschillen tussen de eilanden en Nederland, maar die worden tijdens zo'n bezoek in perspectief geplaatst. ''Dan zie je ook de verbondenheid'', aldus de minister. ''De koningin vertegenwoordigt de binding, dat is hier dag in, dag uit aangetoond."

Knelpunten

Donner heeft het bezoek gebruikt om met elk van de eilanden weer knelpunten en problemen te bespreken. Bonaire, Saba en Sint Eustatius krijgen extra geld om achterstallig onderhoud aan de infrastructuur weg te werken en om de kwaliteit van het bestuur te verbeteren.

''Daarmee zijn de grootste knelpunten niet weggenomen, maar er wordt wel steeds vooruitgang geboekt'', zei Donner.

In een ''goed en constructief'' gesprek met premier Gerrit Schotte van Curaçao heeft hij benadrukt dat de Rijksministerraad antwoord verwacht op de brief over de integriteit van vier ministers (onder wie Schotte zelf). Donner denkt dat het antwoord ook zal komen.

Afscheid Saba van koningin Beatrix