RIJSWIJK - Het is zondag 70 dagen na de ramadan, de dag dat het jaarlijkse Offerfeest begint.

Zondag, maandag en dinsdag staan in het teken van het belangrijkste islamitische feest naast het Suikerfeest.

Het feest wordt dit jaar in Nederland mogelijk voor het laatst in oude luister gehouden, omdat vanaf volgend jaar mogelijk een verbod op ritueel - onverdoofd - slachten geldt in Nederland.

Voor een onverdoofd geslacht dier zouden moslims dan naar het buitenland moeten. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer is al voor, de Eerste Kamer moet zich nog over het wetsvoorstel buigen.

Offeren

Het feest herinnert moslims eraan dat ze bereid moeten zijn alles op te offeren voor Allah. De profeet Ibrahim was bereid zijn zoon te offeren in opdracht van Allah. Die stopte hem en er werd een ram geofferd. Tijdens het feest wordt een schaap, rund of ander dier onverdoofd geslacht.

De Samenwerkende Moslim Hulporganisaties (SMHO) zamelen een deel van het vlees weer in voor onder meer Voedselbanken. De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) controleert weer scherp of de regels worden nageleefd.

Minder Nederlands

Als het verbod op ritueel slachten doorgaat, heeft dat grote consequenties voor de vele Islamitische feestdagen en herdenkingen van moslims in ons land. Ze zullen zich daardoor onder meer minder Nederlands gaan voelen, minder geaccepteerd. ''Het is net als tegen katholieken zeggen: katholiek zijn mag, maar dan zonder de doop.''

Dat zei Ibrahim Wijbenga, verantwoordelijk voor het dossier rituele slacht bij het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). 

''Moslims in Nederland in plaats van Nederlandse moslims'', typeerde Wijbenga het gevoel. ''Is dit echt wat we willen? Eigenlijk wordt gezegd dat wat je doet voor je geloof fout is. Dat geeft toch een unheimlich gevoel.''

Andere gelegenheden

De rituele gebeurtenis vindt niet alleen plaats in het kader van het Offerfeest. Ook bij geboortes, huwelijken en andere festiviteiten wordt nogal eens een dier geslacht.

Die zouden gezinnen bij een verbod in Nederland uit het buitenland, bijvoorbeeld België en Duitsland, moeten halen. ''Dan voel je je toch niet meer thuis?''