's-GRAVELAND - Natuur- en landbouworganisaties, verenigd in de Ganzen-7, willen dat staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw de nieuwe Natuurwet aanpast als het om ganzen en smienten gaat.

De organisaties willen de overlast veroorzakende dieren wel afschieten, maar vinden dat ze niet op de jachtlijst in de nieuwe wet thuishoren.

Dat schrijft de Ganzen-7 in een brief die maandag bij Bleker wordt bezorgd. De natuur- en landbouworganisatie bereikten dit voorjaar na lang onderhandelen een akkoord over de aanpak van ganzen in Nederland.

Ganzenstand

Ze willen de ganzenstand terugbrengen naar het niveau van 2005, toen er aan het eind van het broedseizoen zo'n 100.000 grauwe ganzen, kolganzen en smienten in Nederland waren. Nu zijn dat er zeker 280.000 en al die dieren veroorzaken grote landbouwschade door gewassen op te vreten en te vertrappen.

De Ganzen-7 is bang dat het maatschappelijk draagvlak voor de aanpak van ganzen verloren gaat als de dieren in de winter zomaar bejaagd mogen worden omdat ze op de jachtlijst staan. Het evenwicht tussen gastvrijheid bieden aan ganzen en het voorkomen van onevenredige schade gaat dan verloren, schrijft de Ganzen-7.

In de Ganzen-7 werken Natuurmonumenten, de Vogelbescherming, de 12Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit, LTO, Staatsbosbeheer en de stichting Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer Nederland samen.

Oorspronkelijk deed ook de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging mee, maar die stapte uit het akkoord toen de leden te kennen gaven dat ze ervoor passen om in het toeristenseizoen in de zomer aldoor ganzen te moeten schieten.