ROTTERDAM - Ten minste zes nabestaanden stellen het Maasstad Ziekenhuis aansprakelijk voor het overlijden van hun dierbare aan de Klebsiellabacterie.

Daarnaast kan het ziekenhuis zeven letselschadeclaims verwachten van mensen die besmet zijn met de bacterie in het ziekenhuis.

Dat zei donderdag directeur Freek Schultz van de Pals Groep. Hij heeft de zaken in behandeling.

Geen bedragen

Over wat voor bedragen het gaat, wil Schultz nog niet zeggen. ''We hebben grote en kleine claims. Ik wil geen bedragen noemen omdat ik geen verwachtingen wil wekken.'' Als het ziekenhuis de aansprakelijkheid erkent, worden de zaken geregeld tussen het ziekenhuis en de cliënten van Schultz. ''Anders moet de rechter tussenbeide komen."

Het is mogelijk dat er ook bij andere letselschadespecialisten nog zaken lopen tegen het Maasstad Ziekenhuis.

Vernietigend rapport

Woensdag presenteerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een vernietigend rapport over de gang van zaken rond de uitbraak van de Klebsiellabacterie in het Rotterdamse ziekenhuis. Daarin oordeelde ze dat als het ziekenhuis adequaat had gereageerd op de uitbraak, de situatie niet zo ernstig was geweest.

Onderzoek heeft uitgewezen dat door de uitbraak zeer waarschijnlijk drie patiënten zijn overleden. Bij tien andere is dat mogelijk het geval geweest.