LEIDEN - De Gereformeerde Basisschool Dr. K. Schilder in Oegstgeest mag een homoseksuele leraar niet ontslaan.

Dat heeft de kantonrechter in Leiden woensdag besloten.

Nadat de leraar bekend had gemaakt dat hij en zijn echtgenote uit elkaar gingen, ging hij samenwonen met een man.

Volgens de school was het vertrek van de leraar toen onvermijdelijk. De rechter wees het verzoek van de school af om de arbeidsovereenkomst met de leraar te ontbinden.

Aanleiding

Het enkele feit dat de leraar uitkwam voor zijn homoseksualiteit en is gaan samenwonen met een man, mag geen aanleiding zijn voor schorsing en ontslag, oordeelde de kantonrechter.

Onderscheid op die grond is verboden, ook voor een gereformeerde school met standpunten van kerk en Synode. Het in twijfel trekken van de geschiktheid van een leraar vanwege zijn homoseksualiteit is volgens de rechter in strijd met de Wet Gelijke Behandeling.

Verzuimd

De school heeft verzuimd met de leraar openhartig en inhoudelijk te praten over de vraag of hij nog geloofwaardig zijn werkzaamheden op de school zou kunnen uitoefenen en heeft daarom niet voldaan aan de maatstaf van goed werkgeverschap, zo oordeelde de kantonrechter.

''Dit is een geweldige overwinning’’, reageert voorzitter Vera Bergkamp van homobelangenorganisatie COC. ''Als eerste homoseksuele docent durfde hij zijn ontslag door een gereformeerde school aan te vechten en terecht wordt hij nu door de rechter in het gelijk gesteld.’’

Opgelucht

De leraar zelf, Duran Renkema, reageert via het COC opgelucht. ''Dit is een pak van mijn hart’’, stelt hij. ''Laat dit een duidelijk signaal zijn aan andere scholen die overwegen om homoseksuelen weg te sturen.’’

Renkema heeft zijn zaak ook aanhangig gemaakt bij de Commissie Gelijke Behandeling.