DEN HAAG - Bewoners van verpleeghuizen kunnen vaker naar de wc wanneer ze dat willen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport dat dinsdag wordt gepresenteerd.

Het SCP maakte een vergelijking tussen 2004 en 2008. In 2008 kregen de bewoners vaker hulp om naar het toilet te gaan, en waren ze dus minder afhankelijk van de vaste toiletrondes die de personeelsleden maken.

Het rapport gaat over de zorg in de laatste jaren van mensen die in verpleeg- en verzorgingshuizen wonen. Volgens het SCP gaat het om 165.000 mensen.

Het gros, ongeveer 100.000, woont in een verzorgingshuis en 65.000 verblijven in een verpleeghuis. Het aantal neemt af.

Zelfstandig

Steeds meer senioren blijven dus zelfstandig wonen. Het SCP vermoedt dat de mensen die wel in een tehuis wonen steeds hulpbehoevender zijn. In 2008 was de gemiddelde leeftijd er 85 jaar.

De bewoners zijn over het algemeen tevreden. Ze voelden zich in 2008 vaker serieus genomen dan in 2004. Wel vinden ze dat het personeel weinig tijd heeft en dat de zorg gehaast is. Daarbij is er weinig tijd voor het bespreken van levensvragen.

Het onderzoek is gebaseerd op gesprekken met de ouderen of met hun naaste familieleden.