DEN HAAG - Voor een krappe meerderheid van de Tweede Kamer is de langslepende kwestie rond klokkenluider Fred Spijkers afgesloten.

De regeringspartijen VVD en CDA en hun gedoogpartner PVV zijn, net als minister Hans Hillen van Defensie, tegen een nieuwe bemiddelingspoging.

Dat bleek woensdag tijdens een Kameroverleg over de zaak. Spijkers onthulde in 1984 als bedrijfsmaatschappelijk werker dat de krijgsmacht ondeugdelijke mijnen gebruikte, die leidden tot de dood van een instructeur.

Die onthulling kostte hem zijn baan. Na een jarenlange en moeizame strijd om eerherstel tekenden Spijkers en Defensie in 2002 een overeenkomst waarin is afgesproken dat er een einde komt aan de geschillen.

Schadevergoeding

Spijkers kreeg een schadevergoeding, een koninklijke onderscheiding en een excuusbrief waarin Defensie erkende nalatig en onzorgvuldig te hebben gehandeld. Ook daarna betaalde Defensie diverse rekeningen en andere kosten.

Volgens Spijkers zijn er echter nog losse einden. De oppositiepartijen PvdA, SP, GroenLinks en D66 pleitten er daarom voor een bemiddelaar aan te stellen om het dossier definitief te kunnen sluiten.