AMSTERDAM - De rechter heeft proefboringen naar schaliegas in Boxtel verboden.

De zaak was aangespannen door buurtbewoners en door de Rabobank, die in de buurt van de boringen een belangrijk datacentrum heeft.

De bank vond dat de gemeente Boxtel geen tijdelijke ontheffing had mogen verlenen omdat de proefboring per definitie niet tijdelijk is. Als gas wordt gevonden, is het de bedoeling het ook uit de grond te halen.

De rechter sloot zich daarbij aan. Een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan mag alleen worden verleend als de activiteiten binnen 5 jaar definitief zijn gestaakt. De rechtbank draagt Boxtel op om een nieuw besluit te nemen. De gemeente kan in hoger beroep bij de Raad van State.

Verrast

De gemeente Boxtel is verrast door de uitspraak van de bestuursrechter. ''We vinden dat we een zorgvuldig en zuiver besluit hebben genomen," aldus een gemeentewoordvoerder. ''Dan ga je er niet vanuit dat het besluit geen stand houdt bij de rechter."

Het bedrijf Cuadrilla dat de proefboringen wil uitvoeren, had begin 2012 met de boringen willen beginnen.

Schaliegas

Schaliegas is gas dat in kleine belletjes zit verstopt in oeroude keiharde steenlagen op kilometers diepte onder de grond. Deskundigen verschillen van mening over het potentieel. Proefboringen moeten meer duidelijkheid bieden.

Het gas is geen duurzame energiebron. Over de winning in Europa bestaat nog veel onduidelijkheid. Tegenstanders maken zich zorgen over de vervuiling van het drinkwater door het boren. Bovendien bestaat het sterke vermoeden dat twee kleine aardbevingen in Engeland zijn veroorzaakt door een proefboring naar schaliegas.