AMSTERDAM - Justitie heeft dinsdag een spervuur van vragen op zich af gekregen over de verklaringen die kroongetuige Peter la S. heeft afgelegd over de rol van Willem Holleeder bij een aantal liquidaties.

Niet alleen de advocaten van een aantal verdachten in het proces, maar ook de rechtbank zelf eist openheid van zaken.

Onlangs is gebleken dat La S. heeft verklaard over de sturende rol die Holleeder zou hebben gespeeld bij diverse liquidaties. La S. heeft hier over in 2006 al gesproken, maar zijn getuigenissen zijn op zijn verzoek door officier van justitie Sander de Haas in de kluis beland.

La S. vond het te gevaarlijk voor zichzelf en zijn naasten om wat hij wist over Holleeder vrij te geven.

Voor de advocaten van de diverse verdachten is een van de vele vragen hoe deze praktijk zich verhoudt tot de overeenkomst die de kroongetuige heeft gesloten met het OM. Kernvoorwaarde daarin is dat La S. de gehele waarheid op tafel legt.

Buiten dossier gehouden

De Haas onderhandelde destijds in zijn hoedanigheid als officier van de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) met La S. over zijn getuigenissen. Hij heeft recentelijk een proces-verbaal opgesteld waarin hij de gang van zaken rond de Holleederverklaringen heeft weergegeven.

Daarin staat onder meer dat de leiding van het Amsterdamse parket ervan op de hoogte was dat de bewuste verklaringen op verzoek van La S. buiten het dossier werden gehouden.

De rechtbank heeft het OM dinsdag opgedragen De Haas naar de bunker in Amsterdam-Osdorp te halen, zodat hij als getuige kan worden gehoord. De Haas werkt niet meer in Amsterdam.

Schijnproces

Advocaat Nico Meijering zei dat door de ontwikkelingen rond de Holleederverklaringen is gebleken dat het Passageproces, dat sinds februari 2009 loopt, een schijnproces is geweest. Hij wees er tevens op dat La S. tijdens het proces heeft gelogen dan wel dingen over Holleeder heeft verzwegen - daarmee zou de kroongetuige meineed hebben gepleegd.

Het OM beraadt zich momenteel op een reactie op de tientallen vragen.