DEN HAAG - Mensen die menen dierenleed te bespeuren, kunnen vanaf 15 november alarm slaan via het speciale meldnummer 144. Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft dat maandag laten weten.

Het meldpunt '144, red een dier' wordt ondergebracht bij het Korps landelijk politiediensten (KLPD).

Speciaal opgeleide politiemensen gaan de meldingen beoordelen en sturen indien nodig meteen het regionale politiekorps op een dier in nood af.

Ook kunnen ze een dierenambulance of gespecialiseerde diensten zoals de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) inschakelen.

De nVWA houdt zich vooral met dieren in bedrijven bezig, de LID met dieren als hobby.

Dierenleed

De ministeries van Veiligheid en Economische Zaken hebben afspraken gemaakt over de gezamenlijk bestrijding van dierenleed met de Dierenbescherming, de Federatie Dierenambulances Nederland en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde.

Dierenmishandeling

Het meldnummer is onderdeel van een centrum bij het KLPD dat ook onderzoek doet naar internationale illegale dierenhandel en verbanden tussen dierenmishandeling en andere strafbare feiten zoals partner- en kindermishandeling.

De bestrijding van dierenleed is belangrijk voor het huidige kabinet. De eerste 'animal cops' zijn in aantocht. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft per 1 oktober ook besloten zwaardere strafeisen wegens dierenleed te vorderen.

Tevens wordt voortaan een reclasseringsrapport gevraagd bij delicten met een sadistische inslag of in gevallen waarin sprake is van grote maatschappelijke verontwaardiging.