RIJSWIJK - Het wegpesten uit hun buurt van mensen wegens hun seksuele geaardheid is in de eerste drie kwartalen van dit jaar in Nederland zeker 34 keer voorgekomen.

Dat blijkt uit cijfers van de antidiscriminatiebureaus en enkele politiekorpsen. Over heel 2010 ging het om 29 gevallen, in het jaar ervoor om 27 gevallen.

In totaal zijn er dit jaar al 158 gevallen geweest waarbij mensen zijn weggepest. Behalve om seksuele geaardheid ging het onder meer om ras (96 gevallen) en het hebben van een handicap (11 gevallen). Vorig jaar ging het in totaal om 194 incidenten, in 2009 waren het er 142.

Volgens de branchevereniging van antidiscriminatiebureaus zijn de genoemde aantallen het ''topje van de ijsberg'', onder meer omdat discriminatie niet altijd herkend en geregistreerd wordt.

De vereniging wil dat wijkagenten en 'woonconsulenten' beter worden opgeleid om discriminatie te herkennen en er mee om te gaan.

Korpschefs

Agenten moeten snel aan de bel trekken als zij signalen krijgen dat mensen uit hun buurt worden gepest vanwege onder andere hun seksuele geaardheid. Ze moeten de informatie vroegtijdig delen met bestuurlijke partijen zoals de burgemeester.

Dat zei een woordvoerder van de Raad van Korpschefs woensdag. Vervolgens moeten in de driehoek van politie, justitie en burgemeesters afspraken over de aanpak worden gemaakt.

Woensdag bleek dat het in de eerste drie kwartalen van dit jaar in Nederland zeker 34 keer is voorgekomen dat mensen uit hun buurt zijn weggepest wegens hun seksuele geaardheid.