LEIDEN - Hogeschool Avans in Noord-Brabant is opnieuw de beste grote hbo-instelling van Nederland. Dat staat in de dinsdag verschenen Keuzegids Hbo Voltijd 2012.

Deze gids vergelijkt hogescholen op basis van statistieken over studiesucces, oordeel van deskundigen uit de accreditatie en het oordeel van studenten.

Avans scoort in totaal 71 punten. Ook andere grote instellingen in het zuiden van het land scoren goed.

Hogeschool Zeeland staat op de tweede plek, gevolgd door hogeschool Zuyd in Limburg en de toeristische opleiding NHTV in Breda.

Onvoldoende

Twee grote hogescholen scoren een onvoldoende, namelijk hogeschool Utrecht (52,5 punten) en hogeschool Inholland (51,5 punten).

Hoewel een nipte voldoende, scoren andere hogescholen in de Randstad minder goed dan andere jaren. In de gids worden 'Inhollandperikelen' daarvan als oorzaak genoemd.

Duizenden studenten die voorheen naar de vorig jaar in opspraak geraakte hogeschool Inholland gingen, kiezen nu bijvoorbeeld de Haagse Hogeschool. Door de groeistuip werd er minder goed gescoord.

Ede

Middelgrote en kleine hogescholen scoren over het algemeen beter dan grote instellingen. Bij de middelgrote scholen staat de christelijke hogeschool in Ede bovenaan met 83 punten.

De katholieke pabo in Zwolle scoort zelfs 92 punten en staat bovenaan de lijst van kleine hogescholen.

Kleiner

Kleiner wil echter niet automatisch zeggen beter. Van de middelgrote instellingen scoort Saxion Next nog net een voldoende, Codarts (kunstopleiding in Rotterdam) krijgt slechts 48,5 punten en HBO Nederland (bedrijfskunde op meerdere locaties) scoort een schamele 37,5 punten.

Bij de kleine hogescholen krijgt de particuliere instelling Notenboom een nipte onvoldoende (54,5 punten). De pabo Edith Stein in Hengelo en dansopleiding Lucia Marthas in Amsterdam krijgen een dikke onvoldoende met respectievelijk 46 en 45 punten.

In de lijst valt op dat kleinere, specialistische instellingen met een sterke eigen identiteit erg goed scoren. Dat zijn onder meer de pabo's in Helmond, Gouda, Zeist en Zwolle.