UTRECHT - De Fietsersbond roept gemeenten op niet te bezuinigen bij het onderhoud van fietsroutes. Dat kan ongelukken voorkomen.

Vorig jaar kwamen ongeveer 23.000 fietsers terecht bij de eerste hulpposten van een ziekenhuis door gebrekkig onderhoud: losliggende tegels en boomwortels.

Ook gebeuren er ongelukken doordat fietsers tegen paaltjes rijden of dat fietspaden te smal zijn. Bovendien zorgt slechte gladheidsbestrijding op fietsroutes voor veel ongelukken, laat de bond zondag weten.

De Fietsersbond heeft een meldpunt op internet waar fietsers gevaarlijke plekken kunnen melden. De bond gaat met die klachten naar de gemeenten. Zo zijn de laatste jaren ruim 500 klachten opgelost.