UTRECHT - Nederlandse lucht, water en bodem zijn de vieste van heel Europa. Dat zegt Natuur & Milieu zaterdag in haar rapport Ranking the Stars.

In dat verslag (pdf) van de milieuorganisatie wordt Nederland vergeleken met andere landen op het gebied van klimaat, milieu en natuur.

Volgens Natuur & Milieu is de Nederlands bodem het meest verontreinigd door stikstof en fosfaat, afkomstig van de grote veestapel. Ook het oppervlaktewater is van slechte kwaliteit door flinke vervuiling.

Met de luchtkwaliteit is het slecht gesteld door de hoge uitstoot van stikstofdioxide.

Natuur en Milieu zegt zich in het rapport te baseren op onafhankelijke binnen- en buitenlandse rapporten en onderzoeken, zoals het CBS, Planbureau voor de Leefomgeving, het Europese Milieuagentschap van de Europese Commissie in Kopenhagen (EEA) en Yale University.