DEN HAAG - Het aantal inwoners van de Randstad groeit de komende jaren onverminderd door.

Tussen 2010 en 2025 groeit de bevolking in de Randstadprovincies met ongeveer 700.000 personen, dat is ongeveer 400.000 huishoudens.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd, zo is woensdag naar buiten gebracht.

Universiteit

Het inwoneraantal in de Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) groeit de komende vijftien jaar evenveel als de afgelopen vijftien jaar, zo verwacht het CBS.

De groei zal vooral te zien zijn in de steden met voorzieningen die ‘bovenregionaal’ zijn, zoals bijvoorbeeld een universiteit.

Amsterdam groeit naar verwachting met ruim 110.000 inwoners.

Groningen

Buiten de Randstad wordt een veel kleinere bevolkingsgroei verwacht, namelijk ongeveer 200.000 mensen de komende vijftien jaar. Daarmee ligt de groei de helft lager dan in de afgelopen vijftien jaar.

Ook hier zal de groei vooral te zien zijn in steden met bijvoorbeeld een grote hogeschool of universiteit, zoals Groningen, Zwolle en Nijmegen.

Oost-Groningen

Een derde van de gemeentes gaat met 2,5 procent of meer krimpen. De totale afname van het inwoneraantal tot 2025 bedraagt in deze regio’s ruim 180.000 personen. De krimp zal het grootste zijn in de regio’s Achterhoek, Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Groningen.

Ook na 2025 blijft naar verwachting het aantal inwoners in de Randstad groeien, maar minder hard. Tussen 2025 en 2040 wordt nog een groei van een kleine 400.000 inwoners voorzien in de Randstadprovincies. In de rest van Nederland houden bevolkingsgroei en -krimp elkaar waarschijnlijk in evenwicht.