DEN HAAG - De uitkomsten en resultaten van het strafrechtelijk onderzoek naar de gebeurtenissen met het asbestschip de Otapan raken Joop Atsma, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Dat heeft de bewindsman dinsdag geschreven aan de Tweede Kamer.

''Dit raakt mij omdat de integriteit van de overheid in het geding is'', schrijft Atsma. Hij spreekt van ''buitengewoon ernstige bevindingen''.

Vorige week zei PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom dat de Tweede Kamer in 2006 onjuist over de Otapan-kwestie is geïnformeerd en dat Atsma hierover verantwoording moet afleggen.

Structureel

In de rapportage werd onder meer geconstateerd dat oorzaken van ongewenst gedrag, zoals in de zaak rond het asbestschip Otapan, door ambtenaren nog steeds actueel zijn en daarmee structureel lijken.

Atsma kondigde vorige week al aan een gezaghebbende externe partij onderzoek te laten doen naar het gedrag en handelen van ambtenaren.

Ontmanteld

Het met asbest vervuilde schip, dat sinds 1999 in de haven van Amsterdam lag, vertrok op 28 juli 2006 met toestemming van SenterNovem - een organisatie van het toenmalige ministerie van VROM - naar Turkije om daar ontmanteld te worden.

Het land liet het schip niet toe vanwege de grote hoeveelheid asbest aan boord. Uiteindelijk vertrok het in mei 2008 na een grondige schoonmaak uit Nederland.

De overheid had belang bij de verleende toestemming, omdat daarmee een dure sanering in Nederland voorkomen kon worden.

Vervolging

Het OM maakte vorige week bekend niet tot vervolging over te gaan, hoewel er strafbare feiten zijn gepleegd. Individuele ambtenaren is volgens justitie niets aan te rekenen.

Het ging eerder om een collectief handelen vanuit wat ervaren werd als maatschappelijk belang en niet eigen belang.

Dit 'collectief handelen' neemt Atsma als uitgangspunt voor het onderzoek, dat zich op het hele ministerie van Infrastructuur en Milieu zal richten. ''Het staat immers buiten kijf dat het aangetaste vertrouwen hersteld moet worden.''

Samsom

PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom wil dat Atsma een politiek oordeel velt over het volgens Samsom verkeerd informeren van de Tweede Kamer in 2006.

Dat zei de PvdA'er in reactie op de Kamerbrief over de kwestie. ''Het is een stevige, goede brief. Hij erkent ook dat de Kamer destijds verkeerd is geïnformeerd. Maar ik lees niet het oordeel dat de staatssecretaris dit ook afkeurt'', aldus Samsom.

Ambtenaren

Oud-staatssecretaris Pieter van Geel zei volgens Samsom in 2006 onterecht dat ambtenaren zich kritisch opstelden tegenover het plan om de Otapan voor ontmanteling naar Turkije te verschepen.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren wil dat Atsma uitzoekt of ambtenaren die destijds fouten hebben gemaakt, nog steeds hetzelfde werk doen.

Dat zou in haar ogen onacceptabel zijn. Ook denkt de partij aan disciplinaire maatregelen tegen ambtenaren die fouten hebben gemaakt, zoals schorsingen.

Woensdag debatteert de Kamer over de kwestie.