ARNHEM - Van de bijna 45.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs in de regio Arnhem zijn er 5000 overbelast. Zij kampen met gedrags- en andere problemen.

Er is wel hulp voor deze overbelaste jongeren, maar omdat het speciaal onderwijs en de jeugdhulpverlening wachtlijsten hebben, komen ze vaak in een langdurig doorschuifsysteem terecht.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeenten in de regio Arnhem samen met de scholen hebben laten doen.

Volgens de gemeente Arnhem is niet eerder in Nederland zo nauwkeurig onderzocht hoe het gaat met de scholieren van voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Landelijk

De cijfers komen redelijk overeen met landelijke schattingen, maar een verrassende uitkomst is volgens de gemeenten bijvoorbeeld dat een kwart van de overbelaste kinderen op havo of vwo zit. Dat is niet eerder in cijfers vastgesteld.

Veel scholen hebben een zorgteam en een doorverwijssysteem, maar toch verlaat een kwart van de overbelaste kinderen de school zonder diploma. Dat komt volgens de Lerende Regio Arnhem omdat een samenhangende visie op zorg en onderwijs ontbreekt.

Verbeteringen zouden structureel en samen met de jeugdzorg moeten worden ingevoerd, aangezien jongeren die het op school te zwaar hebben meestal ook thuis veel problemen ondervinden. Er zou onder meer een regionaal bureau voor leerplicht en voortijdig schoolverlaten moeten komen.