AMSTERDAM - Coffeeshops zien het verbod op wiet met een thc-gehalte van boven de vijftien procent  niet direct zitten. De GGZ vindt het erg prematuur om sterke wiet en hasj op de lijst van verboden drugs te zetten.

Bestuurslid van het Landelijk Overleg Coffeeshopbonden Marc Josemans spreekt donderdag in de Volkskrant van 'onbehoorlijk bestuur'.

Hij zegt in de krant voor een verbod op cannabis met een thc-gehalte boven de vijftien procent te zijn. Maar dan moet de handel in wiet volgens hem wel worden gereguleerd 'zodat we de mogelijkheid krijgen het te controleren'.

GGZ

De GGZ zegt in een reactie dat onderbouwde feiten over de gevolgen van hoge THC-gehalten, de gewenste hoogte van het maximaal toelaatbare gehalte en de eventuele gevolgen van de maatregel ontbreken.

De verslavingszorg ziet meer heil in gereguleerde teelt waarbij het THC-gehalte kan worden beperkt.

SP-Kamerlid Nine Kooiman noemt het verbod 'vreselijk dom en gevaarlijk'. Zij vreest dat een groot deel van de gebruikers de illegaliteit in wordt geduwd. Het zou voor de volksgezondheid beter zijn het gebruik te reguleren en controleren.

Uitvoerbaarheid

Het CDA is net als de PVV positief. Maar de gedoogpartner zet wel vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van plan.

Het kabinet wil een fors deel van de nederwiet betitelen als harddrug. Vrijdag bespreekt de ministerraad een voorstel om coffeeshops te verbieden softdrugs met meer dan vijftien procent werkzame stof thc te verkopen.

Thc-gehalte

Minder sterke wiet wordt nog wel gedoogd. Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) neemt een advies van de commissie-Garretsen over. De commissie concludeerde in juni dat de risico's op verslaving en psychoses door het hoge thc-gehalte onaanvaardbaar hoog zijn.

De in Nederland gekweekte wiet heeft in de loop der jaren een steeds hoger thc-gehalte gekregen. Een groot deel komt daardoor boven de grens van vijftien procent. Vrijwel alle nederwiet zou door de maatregel worden verboden.

Steekproeven

Ongeveer 80 procent van het huidige aanbod nederwiet en hasj in de cofeeshop bevat meer dan 15 procent van de werkzame stof THC. Het Trimbos-instituut zegt dat donderdag in reactie op het kabinetsvoornemen om van deze sterke soorten harddrugs te maken.

Het Trimbos-instituut verricht jaarlijks steekproeven naar de THC-concentraties van wiet en hasj uit de coffeeshop.

Het gemiddelde THC-gehalte stabiliseert zich volgens de meest recente rapportage over 2010 tussen 15 en 18 procent. De concentraties in geïmporteerde wiet en hasj ligt lager maar ook de sterkte van buitenlandse hasj ligt nog te hoog.

De onderzoekers concluderen dat de sterkste wiet het populairste is. ''Kopers vragen naar de meest verkochte en naar de sterkste wiet.’’

Samenstelling

Regulering is goed, maar er zou meer gekeken moeten worden naar alle bestanddelen en de samenstelling van wiet en hasj. Dat zegt Marc Josemans van de Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht in reactie op de kabinetsplannen.

Josemans wijst er op dat het belangrijk is om te kijken naar de samenstelling van de drugs, en niet alleen naar het gehalte THC. Ook de hoeveelheid van een andere stof, CBD, is van belang, aldus Josemans.