DEN HAAG - De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gaat samen met gemeenten bekijken of er aanleiding is op te treden tegen scholen die worden aangestuurd door Tamil Tijgers.

Deze afscheidingsbewewging op Sri Lanka beheert in Nederland zeker 21 scholen, bleek deze week.

In een overleg met de Tweede Kamer over terrorisme gaf minister Ivo Opstelten (Veiligheid) aan dat het niet gaat om regulier onderwijs dat onder toezicht staat van de onderwijsinspectie.