DEN HAAG - De politie en de Arbeidsinspectie zijn woensdag begonnen met een grote actie tegen uitbuiting van Filipijnse matrozen in de binnenvaart.

De politie controleert binnenvaartschepen op vaarwegen in Nederland. Dat heeft het landelijk parket van het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

Aanleiding zijn eerdere controles van de Arbeidsinspectie. Daaruit is het vermoeden ontstaan dat uitbuiting, een vorm van mensenhandel, en valsheid in geschrifte structureel voorkomen in de binnenvaart.

Tegelijk met de start van de actie deed de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) invallen bij vestigingen van een uitzendbureau in Delft en Werkendam.

Administratie

Dit bedrijf is verantwoordelijk voor de tewerkstelling van enkele honderden Filipijnse bemanningsleden in de Nederlandse binnenvaart. De administratie van het bedrijf is in beslag genomen.

Justitie heeft sterke aanwijzingen dat voor Filipijnse matrozen twee verschillende arbeidscontracten worden opgemaakt. Een met een hoog loon in euro's en een ander met een veel lager loon in Amerikaanse dollars.

De contracten met het hoge loon worden door het uitzendbureau gebruikt om tewerkstellingsvergunningen te verkrijgen.

Werkdagen

In de praktijk krijgen de Filipijnse matrozen het lage loon van een paar honderd dollar uitbetaald. Daarvoor maken zij zes dagen per week werkdagen van meer dan 10 uur. De bemanningsleden blijven acht maanden op een schip en kunnen en mogen dat niet verlaten, aldus het OM.

De actie duurt de komende dagen voort. Bij de actie zijn naast het Korps landelijke politiediensten (KLPD), de Arbeidsinspectie en de SIOD verscheidene andere opsporingsdiensten betrokken.