DEN HAAG - De belangrijkste terroristische dreiging tegen Nederland komt nog steeds uit het buitenland.

Moslimextremisten buiten de landsgrenzen zien Nederland nog steeds als een legitiem doelwit, vooral vanwege de door hen gevoelde islambeledigingen in ons land.

De afgelopen maanden zijn er op internationale jihadistische websites berichten verschenen, met opgeroepen tot geweld tegen Nederland of Nederlandse personen.

Toch blijft het dreigingsniveau 'beperkt', staat in het nieuwe dreigingsbeeld dat minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Pogingen

Uit de nieuwe analyse blijkt dat de dreiging van moslimextremisten in Nederland nog steeds gering is. Moslimstrijders die in Nederland wonen doen wel nog steeds pogingen om strijdgebieden in het buitenland te bereiken.

Slechts een enkeling slaagt daarin en weet vervolgens daadwerkelijk aansluiting te vinden bij jihadistische netwerken, zo blijkt uit het nieuwe dreigingsbeeld gemaakt door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTb).