AMSTERDAM - Scholen moeten gebruik maken van psychologen en orthopedagogen om de kloof tussen ouders en docenten van middelbare scholen te dichten.

Veel ouders ervaren nu een muur tussen hen en de school, schrijft de Volkskrant maandag op basis van onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Onderwijs Innovatie Groep.

De inzet van specialisten is nodig omdat ouders bezorgd zijn over de gevolgen van het groeiende aantal probleemleerlingen. Ze zouden hun kind tegenwoordig niet zomaar meer toevertrouwen aan school.

Ook nemen ouders geen genoegen meer met de beknopte informatie die ze van school over hun kind ontvangen. Leerkrachten moeten beter samenwerken met ouders. Twee tienminutengesprekken per jaar is daarvoor niet voldoende, zeggen zij.

Contact

"Contact met ouders is zeker een thema", reageert Sjoerd Slagter, voorzitter van de VO-raad voor het voortgezet onderwijs, in de krant.

"Vooral bij de opvang van kinderen met een beperking, die straks bij het passend onderwijs verplicht wordt. Dan hebben ouders veel behoefte aan overleg en vragen zij ook inspraak."