ROTTERDAM - De stad Rotterdam moet volgend jaar ruim 23 miljoen euro extra bezuinigen. Dat bedrag komt bovenop de 180 miljoen aan bezuinigingen die in het voorjaar al waren aangegeven.

Dat blijkt uit de zogeheten kaderbrief die het college aan de gemeenteraad heeft gestuurd. De maatregelen voor die extra bezuiniging van 23 miljoen euro treffen onder meer de 65-plussers.

Zij kunnen niet meer kosteloos met het openbaar vervoer reizen. Overigens worden mensen met een smalle beurs ontzien.

Ook wordt volgend jaar en het jaar daarop 1 miljoen weggehaald bij de stadsinitiatieven, waarmee ideeën van de Rotterdammers worden gefinancierd.

Soberheidskorting

Voor het onderwijs komt er volgend jaar 1 miljoen euro minder en de jaren daarop tot 2015 zelfs 2,5 miljoen per jaar.

Daarnaast wordt in 2012 het onderhoud aan straten en wegen uitgesteld en komt er een algehele zogeheten soberheidskorting voor de ambtenaren van in totaal 12 miljoen euro.

Dat betekent dat er minder geld is voor de huur van onder meer vergaderzalen en lunches.

Lening

Om de tekorten op te vangen bij sociale zaken en werkgelegenheid (SoZaWe) wordt er in totaal 90 miljoen euro geleend uit de spaarpot bij Investeringsfonds Rotterdam.

Accountants van PricewaterhouseCoopers stelden kortgeleden over de begroting van SoZaWe dat een aantal ingeboekte bezuinigingen nog te onzeker waren. Daarom moet er extra geld naar deze sector om straks eventuele tekorten te kunnen opvangen.