DEN HAAG - Er komt geen tuchtprocedure tegen de psychiater van Tristan van der V. en de andere behandelaars van de instelling GGZ Rivierduinen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft dat donderdag beslist.

De behandelaars hebben te snel geconcludeerd dat hun beroepsgeheim het hen verbood om melding te maken van het feit dat Tristan een wapenvergunning had aangevraagd.

Ze hebben verder ook niet onderzocht of Tristan die vergunning daadwerkelijk had gekregen. Evenmin hebben ze onderzocht of de voorliefde van Tristan gevaar zou kunnen opleveren voor anderen.

Lees alles over de schietpartij in Alphen op de special