AMSTERDAM - Het ministerie van Justitie is niet betrokken geweest bij de vervanging eind 2006 van drie Haarlemse rechters in een procedure van projectontwikkelaar Chipshol tegen Schiphol.

Dat zei secretaris-generaal Joris Demmink van het ministerie woensdag tijdens zijn verhoor als getuige tegen de rechter-commissaris.

Chipshol had om het verhoor gevraagd omdat het bedrijf wilde weten in hoeverre bij de rechterswissel sprake was van bemoeienis van hogerhand. De wissel vlak voor de uitspraak in de zaak pakte in de ogen van Chipshol zeer nadelig uit voor het bedrijf.

Op een vraag van advocaat Kaaks van Chipshol zei Demmink dat hem nooit is verzocht in te grijpen in gerechtelijke procedures. Kaaks bleef net binnen de grens van het toelaatbare toen hij verwees naar beschuldigingen in 2007 aan het adres van Demmink over inmenging in procedures.

Rechterswissel

De rechter-commissaris had dinsdag duidelijk gemaakt dat Chipshol Demmink alleen mocht vragen over de gang van zaken rond de rechterswissel. De secretaris-generaal is momenteel onderwerp van onderzoek nadat begin deze maand twee mannen aangifte wegens misbruik tegen hem hadden gedaan.

De Chipshol-zaak waarin de rechters werden vervangen, draaide om een conflict over de bebouwing van het Groenenbergterrein in de omgeving van Schiphol.

De drie rechters hadden Schiphol in 2005 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan Chipshol, maar net voordat zij de hoogte daarvan zouden bepalen, werden zij vervangen. De schadevergoeding viel daardoor volgens Chipshol veel lager uit.

Een aantal rechters en griffiers is al als getuige gehoord. Tegen vier van de rechters deed Chipshol vorige week aangifte wegens meineed. Volgens het bedrijf hebben zij onder ede valse verklaringen afgelegd.