EDE/DEN HAAG - De Inspectie van het Onderwijs gaat op 10 oktober op bezoek bij de openbare basisschool De Zuiderpoort in Ede en het overkoepelend scholenbestuur Proominent.

Het bezoek is een gevolg van de commotie die deze week is ontstaan over een plan van het schoolbestuur om na 2013 maar mondjesmaat allochtone leerlingen toe te laten op de school.

De Onderwijsinspectie dreigde dinsdag onmiddellijk in te grijpen zodra de school een allochtone leerling zou weigeren, want openbare scholen moeten in principe alle leerlingen accepteren.

Bovendien geldt voor alle scholen dat ze geen leerlingen mogen weigeren op grond van etnische herkomst.

Afspiegeling

De Zuiderpoort is nu een overwegend gekleurde school. Volgens de school is dat geen goede afspiegeling van de wijk, een goede verhouding zou één allochtone leerling op elke vier autochtone kinderen zijn.

Zij blijven ook bij dat streven, maar nu zelfs minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt dinsdag heeft gezegd dat het oorspronkelijke plan ''discriminatie'' is en dus beslist niet kan, wordt gezocht naar een andere weg om het doel te bereiken.

Spreidingsbeleid

De inspectie gaat met het schoolbestuur bekijken of spreidingsbeleid noodzakelijk is en hoe dat eventueel wel kan.

Van Bijsterveldt noemde Nijmegen als voorbeeld, waar ouders hun kinderen bij een aantal scholen in de wijk moeten opgeven, waarna centraal wordt gekeken naar een evenwichtige spreiding.