DEN HAAG - De VVD vindt het op non-actief stellen van COA-topvrouw Nurten Albayrak verontrustend. ''Dat besluit neem je niet lichtvaardig'', zegt VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen.

''Het is zorgelijk omdat het COA niet een organisatie is waarvan de bestuursvoorzitter op de winkel past. Er staat daar veel te gebeuren: er moeten azc's dicht, er moet nieuwbouw komen, er moet personeel uit. Daarom moet het bestuur krachtig en slagvaardig blijven. Daarom is dit extra vervelend'', aldus Van Nieuwenhuizen.

Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) heeft de Kamer gevraagd een debat over het COA, gepland voor donderdag, uit te stellen.