EDE - De Zuiderpoortschool in Ede blijft vooralsnog bij het plan om minder allochtone leerlingen toe te laten op de school.

Proominent, de overkoepelende organisatie van schoolbesturen, wordt ''moe'' van alle ophef die over dat voornemen is ontstaan, maar ziet geen enkele reden om ervan af te wijken. Dat heeft algemeen directeur Henk Bijl van Proominent dinsdag gezegd.

De NOS kopt dat de school het plan intrekt, maar wel op zoek gaat naar andere manieren om de schoolpopulatie een betere afspiegeling te laten worden van de wijk.

Dat ligt iets genuanceerder, meldt Proominent-voorzitter Han Plas tegenover NU.nl. ''Het plan heeft nooit op papier gestaan. We hebben aangegeven een bepaalde verhouding te willen in de klas, maar we willen de wet niet overtreden. Het is zeker niet zo dat wij een witte school willen, wij willen een gemengde school.''

Allochtoon

De openbare Zuiderpoortschool wil na een verbouwing die in 2013 klaar is, vanaf groep 1 nog maar één allochtoon op vier autochtone kinderen toelaten. Die verhouding zou beter aansluiten bij de opbouw van de wijk waarin de school staat.

Over het voornemen is zowel bij ouders van leerlingen als in de plaatselijke politiek veel ophef ontstaan. Vrijwel alle fracties willen de raadsvergadering van donderdag aangrijpen om te bezien of er maatregelen tegen Proominent en de school kunnen worden genomen.

CDA en ChristenUnie spreken van 'discriminatie', de VVD vindt het plan 'principieel onjuist' en volgens D66 is het zelfs onwettig.

Ingrijpen

De Inspectie van het Onderwijs zal direct ingrijpen zodra het bestuur van de school leerlingen weigert omdat ze allochtoon zijn. Openbare scholen mogen op grond van de Algemene wet gelijke behandeling geen kinderen weigeren op grond van etnische afkomst.

Dat heeft een woordvoerster van het ministerie van Onderwijs dinsdag gezegd.

Extra aandacht

De Zuiderpoort is één van de 13 scholen van Proominent. Het is een kleine school, waar kinderen extra aandacht krijgen. Het merendeel van de ruim 100 leerlingen is van allochtone afkomst. De school stond lang bekend als zeer zwak, maar in april van dit jaar bepaalde de Onderwijsinspectie dat de zaken zodanig waren verbeterd dat de school nu de kwalificatie 'goed' verdiende.

Het schoolgebouw gaat binnenkort op de schop. Als de verbouwing klaar is, wil het schoolbestuur een 'nieuwe start' maken, waarvan het toelaten van minder allochtone kinderen deel uitmaakt.

Geen heroverweging

Bijl had dinsdagmorgen nog overleg met het bestuur van De Zuiderpoort. Ook dat heroverweegt het plan niet, ondanks alle commotie die is ontstaan, zegt hij.

Het is nog onduidelijk wat er vanaf 2013 gaat gebeuren met de allochtone kinderen die al op de school zitten. Mogelijk moet een deel van hen naar een andere school, maar Proominent denkt er nog over na of zij hun basisschooltijd toch op De Zuiderpoort kunnen afronden.